web design : web design kodulehe loomine: kodulehe loomine
       
ESTA UKSED/ANIGARA OÜ
Sõpruse pst. 225, Tallinn
Tel: 6340035 Fax: 6340038
Reg.nr.11311536  
KMKR. EE101107954METALLUSTE SKYDAS KVALITEET


Püüdes täiustada uste kvaliteeti, pöördume teadusliku uurimise laboratooriumide ja
pikkade aastate jooksul omandatud kogemuste poole.

ID=ID=

Metallukse mehaanilise tugevuse ja lõhkumise määramine.
Tahke keha löögile vastupidavuse määramine. Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi DIN V ENV 1627:1999.
nõuetele.Katsetulemused: uksed vastavad kulumisndluse 2,3,4. klassile.

Metallukse õhumüra isolatsiooniindeksi määramine.
Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi LST ЕN ISО 140-3:1999 nõuetele.
Katsetulemused: õhumüra isolatsiooninäitaja Rw = 45 dВ.
Metallukse soojusülekande koefitsiendi määramine.
Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi ISО 12567-1:2000 ja LSТ ЕN ISO 8990 nõuetele.
Katsetulemused: soojusülekande koefitsient Ust=1,2 W-1m2K.

Töökindluse katsetused. Metallukse vastupidavus paljukordsele avamisele ja sulgemisele.
Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi LSТ ЕN 1191:2001 nõuetele.
Näidis on katsetatud vastavuses 5. klassile, tsüklite arv 100 000.
Katsetulemused: muutuste hinnang 
V = 0%.

Metalluskse staatilisele pöörlemisele vastupidavuse kindlaksmääramine.
Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi LSТ ЕN 948 nõuetele.
Katsetulemused: uksed vastavad töökindluse
4. klassile.

Metallukse tuulekoormusele vastupidavuse kindlaksmääramine.
Metallukse katsetused on läbi viidud vastavalt standardi LST ЕN 12211 nõuetele.
Katsetulemused: tuulekoormusele vastupidavuse klass – C5.

Metallukse õhuläbilaskvuse mõõtmine. Katsetus on läbi viidud vastavalt standardi LST ЕN 1027 nõuetele.
Katsetulemused: õhu läbilaskvuse klass – 4.

Metallukse veepidavuse määramine. Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi LST ЕN 1027 nõuetele. Katsetulemused: veepidavuse klass – 6.

Metallukse mehaanilise tugevuse ja jäikuse määramine.
Tahke keha löögile vastupidavuse määramine. Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi LST ЕN 950 nõuetele.

Metallukse vastupidavuse kindlaks määramine pehme ja raske keha löögile.
Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi LSТ ЕN 949 nõuetele
.

Metallukse tulekindluse koefitsiendi määramine.
Katsetused on läbi viidud vastavalt standardi EVS-EN 13501-2:2004 nõuetele.
Katsetulemused: EI30, EI45, E60.
ESTA UKSED, Sõpruse pst.225, Tallinn,Tel: 6340035 ,555 777 67  info@metalluksed.ee  Reg.nr.11311536  KMKR. EE101107954

kodulehe valmistamine